Vánoční Vídeň z Brna

Vánoční Vídeň z Brna

Jednodenní výlet - vánoční Vídeň. Načerpejte vánoční atmosféru v historickém centru Vídně.

POZORNOST ve formě sladké tečky na začátek a 0,5 l balené vody pro každého tripaře :)

Jednotná cena: 399 Kč / osoba.

Cena zahrnuje:
Dopravu autobusem s klimatizací, služby technického doprovodu.

 

Termín 10.12.2016

V 7:30 hodin odjezd z Brna od Janáčkova divadla – hlavní nástupní místo.

(další nástupní a výstupní místa před Brnem: Viničné Šumice, Koválovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Bílovice nad Svitavou, další nástupní místa po Brně: Mikulov  – časy budou upřesněny před konáním výletu dle nahlášených cestujících)

Ve 20:00 hodin předpokládaný návrat do Brna.

Upozorňujeme, že ve vánočním čase se může doma příjezdu do Brna prodloužit o čekací domu na semaforech v městečku Poysdort, kde se tvořívají kolony. Obvyklá doma zdržení na cestě zpět v předvánočním čase je cca kolem 30 min., ale je to velmi těžko určitelné dopředu, raději upozorňujeme.

UPOZORNĚNÍ Z DŮVODU ZVÝŠENÝCH KONTROL AUTOBUSŮ NA HRANICÍCH S RAKOUSKEM NA KONTROLU SVÝCH CESTOVNÍCH DOKLADŮ

(MÍT U SEBE PLATNÝ OP NEBO PAS, I DĚTI MUSÍ MÍT SVOJI PLATNOU OP NEBO PAS, U NEZLETILÝCH DO 18 LET CESTUJÍCÍCH BEZ DOPROVODU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE JE NUTNÝ PÍSEMNÝ SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE).

Za platnost cestovních dokladů neodpovídá CA, pokud by se na hranicích zjistilo, že nemůžete pokračovat dále do Rakouska z důvodu neplatného nebo chybějícího dokladu, musíte na hranicích vyčkat na návrat autobusu z Vídně.

Před příjezdem do samotné Vídně se zastavíme okolo 9:00 hodiny v rakouském městě Poysdorf na krátký předvánoční nákup v supermarketu Hofer.

Příjezd okolo 11:30 hodiny poblíž Maria-Theresien platz neboli náměstí Marie Terezie. Zde budete mít dvě možnosti. Pro zájemce bude následovat procházka historickým jádrem města. Ti, kteří chtějí ihned nasát vánoční atmosféru, protože ulicemi se line vůně z kandovaného ovoce, perníčků, vánočního punče nebo pečených kaštanů, čemuž se samozřejmě nedá odolat, může se ihned po příjezdu vydat vstříc vánoční Vídni po vlastní ose.

Na náměstí Marie Terezie je v předvánočním období možnost zakoupení a ochutnání vánočních produktů na trzích. Náměstí lemují po obou stranách dvě vídeňská muzea - jedno je věnované přírodním vědám a druhé umění. Uprostřed náměstí se nachází pomník Marie Terezie. Toto náměstí stojí přímo naproti Hofburgu, kam zamíříme poté, což je velkolepé habsburské sídlo. Jedno z hlavních náměstí Hofburgu je Helden platz - Náměstí hrdinů, které je opředeno také silnou historií. Přesun poté přes historický Dvorní hrad Hofburg na Stephan platz - Štěpánské náměstí, kam musí zajít každý návštěvník, který se chce nadechnout pravé vánoční atmosféry. Je to zajímavé starověké jádro Vídně, které Vás nadchne zejména díky velkolepé stavbě Stephansdom - Štěpánský dům. Toto je velkolepá gotická katedrála 107 metrů dlouhá, 39 metrů široká s Jižní věží, která je vysoká 137 metrů. Odtud půjdeme zpět a navštívíme největší a neslavnější vánoční trhy ve Vídni u radnice na Rathaus platz, kde budete čerpat opět silnou vánoční atmosféru již po svém -  na zahřátí výborným vánočním punčem, ochutnávkou vánočních specialit, nákupem dárků nebo procházkou po vánoční Vídni, toto vše za podmanivé atmosféry Vánoc.

Odjezd z Vídně v 18:00 hod.

S sebou doporučujeme: pohodlné oblečení a obuv, svačinku, kapesné, skvělou náladu:

ZDARMA!

Sladkou tečku na začátek pro každého tripaře a 0,5 l balené vody.

 

Ceník a objednávka